Моят ден с Farmi

7:00
meteo

Информация за времето

Разполагам с надеждна информация за времето. Мога бързо да реша дали мога да правя планове за третиране през деня или през следващите дни. Не губя време в планиране на ежедневната работа.

8:00

Работно време на силози

Farmi ми показва картата със силозите и лесно мога да видя кои са отворени. Вече не губя време безцелно…

silos
8:00
silos

Работно време на силози

Farmi ми показва картата със силозите и лесно мога да видя кои са отворени. Вече не губя време безцелно…

12:30
actualites

Актуални земеделски новини

По време на обедната си почивка нямам време да търся земеделска информация. Farmi събира за мен всички статии от основните земеделски издания и сайтове. Получавам и тематична информация директно на мобилното си устройство.

13:30

Проследяване на моите договори и доставки

По време на жътва за мен е много важно да поддържам връзка и да наблюдавам своите доставки и договори. С Farmi мога лесно да проверявам доставките си и количествата, които остава да доставя по договорите си.

livraisons
13:30
livraisons

Проследяване на моите договори и доставки

По време на жътва за мен е много важно да поддържам връзка и да наблюдавам своите доставки и договори. С Farmi мога лесно да проверявам доставките си и количествата, които остава да доставя по договорите си.

21:00
kotace

Проучване на пазара

Печалбата на фермата ми зависи също и от доброто управление на продажбите ми. Достъпът до основните цени и прости диаграми ми помагат да вземам решения и да управлявам договорите по индекса Euronext.

ico application farmi

Връзка с нас

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.