Právní upozornění

Zákonem vyžadované informace:

 

SOUFFLET AGRICULTURE

Francouzská société par actions simplifiée (zjednodušená akciová společnost) se základním kapitálem ve výši 3 126 000 EUR

Quai du Général Sarrail, 10400 NOGENT-SUR-SEINE

Zapsaná v obchodním rejstříku města TROYES pod číslem 706 980 182

Telefon: 03 25 39 41 11

E-mail: agriculture.marketing@soufflet.com

Evropské daňové identifikační číslo pro účely DPH: FR 56 706 980 182

 

Vedoucí zveřejňování: Pan Didier THIERRY

Kontaktní údaje:           SOUFFLET AGRICULTURE

Service Marketing

03 25 39 41 11

agriculture.marketing@soufflet.com

 

 

Smlouva:

Vstupem na tyto internetové stránky souhlasíte s tím, že budete vázáni podmínkami této smlouvy. Společnost SOUFFLET AGRICULTURE usiluje o to, aby zajistila nejvyšší možnou přesnost a aktuálnost obsahu dostupného na těchto internetových stránkách, a vyhrazuje si právo celé stránky nebo jejich část trvale nebo dočasně změnit nebo odstranit, aniž by vás předem musela informovat. Společnost SOUFFLET AGRICULTURE přijme veškerá opatření, aby uživatelům poskytla dostupné a ověřené informace a/nebo nástroje, ale nenese odpovědnost za žádné chyby nebo nedostupnost jakýchkoli informací a/nebo přítomnost jakéhokoli viru na svých internetových stránkách.

 

 

Ochrana osobních údajů

 

Společnost SOUFFLET AGRICULTURE zpracovává v souvislosti s používáním Aplikace Osobní údaje Uživatelů. Tyto činnosti spojené se zpracováním Osobních údajů jsou prováděny v souladu s GDPR, zákonem o ochraně osobních údajů č. 78-017 ze dne 6. ledna 1978, ve znění zákona č. 2018-493 ze dne 20. června 2018, týkajícího se ochrany osobních údajů.

Více informací naleznete v sekci „Zásady ochrany osobních údajů“ ve Všeobecných obchodních podmínkách používání Aplikace.

 

 

Duševní vlastnictví

 

Na internetové stránky a veškeré jejich složky se vztahují příslušné právní předpisy o duševním vlastnictví (týkající se autorských práv, ochranných známek, vzorů a modelů) a duševní vlastnictví je těmito předpisy chráněno. Internetové stránky a veškeré jejich složky (architektura, grafika, text, fotografie, ilustrace, software, obrázky, animované klipy, zvukové soubory apod…) jsou majetkem společnosti SOUFFLET AGRICULTURE nebo třetích osob, které společnosti SOUFFLET AGRICULTURE k použití a/nebo využití těchto prvků udělily oprávnění. Veškerá práva na rozmnožování, znázorňování a úpravu jsou vyhrazena, zejména pokud jde o dokumenty, které lze stahovat, obrázky a fotografie. V souladu s francouzským zákoníkem duševního vlastnictví je jakékoli rozmnožování, znázorňování nebo úprava celých Internetových stránek nebo jejich části nebo součástí jakýmkoli způsobem na jakémkoli médiu a za jakýmkoli účelem, které není výslovně předem písemně povolen společností SOUFFLET AGRICULTURE, protiprávní a představuje protiprávní jednání podléhající příslušnému trestnímu postihu. Osobní údaje nesmějí být za žádných okolností předány třetím osobám pro reklamní či propagační účely bez předchozího souhlasu jejich subjektů.