ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ «FARMI»

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ

МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ «FARMI»

 

 

 

Предметом цих загальних положень та умов використання (далі "УМОВИ") є визначення правил використання мобільного додатку "FARMI" (далі - "Додаток"), що впроваджується компанією "SOUFFLET AGRICULTURE".

 

 

Стаття 1: Визначення термінів

 

Терміни, що починаються з великої літери в цих УМОВАХ, незалежно від того, використовуються вони в однині чи у множині, будуть мати наступні значення:

 

"Додаток" означає мобільний додаток "FARMI", що впроваджується та розповсюджується компанією "SOUFFLET AGRICULTURE", що надає доступ до Послуг, і доступний для завантаження Користувачем з "Apple Store", що оперується компанією "Apple", та "Play Store", що оперується компанією "Google", на пристрій, що працює на операційній системі "Apple iOS" або "Android".

 

"УМОВИ" означає ці Загальні положення та умови використання, що застосовуються у відношенні до Додатку.

 

"Контент" означає, без обмежень, структуру Додатка, редакційний/експертний вміст, дизайни, ілюстрації, зображення, фотографії, графіки, знаки, логотипи, скорочення, фірмові найменування, аудіовізуальні твори, мультимедійні твори, візуальний контент, аудіо контент та звуковий контент, а також будь-який інший контент, який відображається в Додатку та/або будь-якому іншому компоненті Додатка.

 

"Послуги" означає різні функції та послуги, що пропонуються Додатком.

 

"SOUFFLET AGRICULTURE" означає СУФФЛЕ АГРИКЮЛЬТЮР, французьке société par actions simplifiée (акціонерне товариство спрощеного типу) зі статутним капіталом у розмірі 3 126 000,00 євро, що має зареєстрований офіс за адресою 10400, Набережна Дю Женераль Саррай, НОЖАН СЮР СЕН (10400), ФРАНЦІЯ та зареєстроване під номером 706 980 182 в Торговому реєстрі м. ТРУА.


"Користувач" означає будь-яку повнолітню особу або неповнолітню особу, уповноважену на використання Додатку з дозволу одного із батьків або законного представника, які користуються Додатком та Послугами.

 

Стаття 2: Прийняття та згода із УМОВАМИ

 

Доступ до і використання Додатку, Контенту та Послуг надається після беззастережної згоди Користувача із УМОВАМИ. Встановлюючи Додаток, Користувач беззастережно та однозначно приймає УМОВИ, викладені тут та нижче. Ці УМОВИ відповідно складають договір між Користувачем та SOUFFLET AGRICULTURE. У разі незгоди Користувача із УМОВАМИ він зобов'язується утриматися як від доступу до, так і від використання Додатка або його Послуг.

 

Стаття 3: Мета та предмет Додатка

 

Метою Додатка є надання Користувачеві таких Послуг:
- агрометеорологічна інформаційна служба;
- ринкові ціни на сільськогосподарські товари;
- новини сільського господарства;
-  доступ до інформації про рахунки / рахунки-фактури, замовлення поставки або моніторинг замовлення (для клієнтів Soufflet); і
- інформація про елеватори Soufflet.

 

Користувач надає згоду для обміну комерційною інформацією між SOUFFLET AGRICULTURE та іншими афілійованими особами групи Soufflet для його обліку та/або доступу до інформації про рахунки/інвойси, замовлення на поставку або моніторинг стану розрахунків;

 

Цей перелік не є вичерпним і може будь-коли змінюватися SOUFFLET AGRICULTURE без будь-якої відповідальності перед будь-якою особою.

 

Стаття 4: Фінансові умови

 

Додаток  надається в користування на безкоштовній основі, але витрати, пов’язані із підключенням та доступом до мережі Інтернет та будь-які додаткові витрати стосовно  передачі даних, оплачуються Користувачем мережі мобільного зв’язку або Інтернет провайдеру.

 

Стаття 5: Доступ до Додатку

 

 Для того, щоб отримати доступ до Додатку та користуватися ним, Користувач повинен мати сумісний мобільний телефон або мобільний пристрій та доступ до Інтернету.

Додаток можна завантажити з платформ "Apple Store" і "Google Play Store" на такі мобільні пристрої:
- мобільний телефон iPhone®, виготовлений компанією Apple®, що має операційну систему iOS у версії iOS 9 чи будь-якій наступній версії; і

- мобільний телефон, що має операційну систему Android у версії 4.4 чи будь-якій наступній версії;

З метою надання та впровадження нових функцій або нових сервісів програмне забезпечення, що є складовою Додатку, також може бути оновлене час від часу.


Стаття 6: Створення облікового запису

 

Доступ до Послуг надається будь-якому Користувачу. Проте, доступ до певних Послуг, таких як "Поточні котирування цін ", "Пов’язані метеостанції", "Вибрані новини", "Мій простір" ... вимагає, щоб Користувач створив обліковий запис. Обліковий запис може бути створений виключно від імені юридичної особи повнолітньою особою, наділеною повною правоздатністю, яка має повноваження укладати договори від імені юридичної особи та таким чином створювати для цієї юридичної особи обов'язкові зобов'язання.

 

Користувач, щоб створити обліковий запис, повинен надати необхідну особисту інформацію (включаючи прізвище, ім'я, адресу електронної пошти тощо). Під час створення облікового запису Користувач, який є клієнтом SOUFFLET AGRICULTURE, може запросити приєднання до облікового запису свого сільськогосподарського бізнесу.

 

Співробітник Користувача-клієнта SOUFFLET також може вимагати, щоб сільськогосподарський бізнес був приєднаний до його облікового запису шляхом делегування. Таке приєднання до облікового запису працівника вимагає згоди оператора сільськогосподарського бізнесу у вигляді згоди із листом, надісланим йому з цією метою електронною поштою компанією "SOUFFLET AGRICULTURE".

Після того як така згода буде надана оператором сільськогосподарського бізнесу-клієнтом  SOUFFLET AGRICULTURE, такий оператор фактично визнає, що він повністю усвідомлює, що заявлений працівник має такі ж самі права та можливості щодо сільськогосподарського бізнесу як і оператор сільськогосподарського бізнесу особисто, та звільняє SOUFFLET AGRICULTURE від будь-якої відповідальності стосовно такого делегування.

Користувач може в будь-який час вимагати закриття свого облікового запису в розділі Користувача "Мій простір" за допомогою відповідних сервісів закриття облікового запису.

 

Стаття 7: Геолокація

 

Використання функції геолокації в Додатку означає, що Користувач висловлює згоду на відстеження свого місця розташування за допомогою GPS. З цією метою, якщо  Користувач має таке бажання, він повинен активувати функцію геолокації безпосередньо в налаштуваннях свого мобільного пристрою та надати згоду Додатку шляхом використання функції геолокації. Ця функція може бути активована або деактивована в будь-який час і безоплатно.

 

Після прийняття функцій GPS-геолокації на мобільному телефоні та в Додатку, Користувач може отримати доступ до прогнозів погоди та списку найближчих елеваторів, визначаючи свою позицію щодо радіолокаційних карт, що містять інформацію про опади та елеватори.


Стаття 8: Інтелектуальна власність у Додатку

 

SOUFFLET AGRICULTURE є єдиним власником усіх прав інтелектуальної власності, пов'язаних із Додатком та його Контентом, з урахуванням прав компаній, що надали ліцензії SOUFFLET AGRICULTURE, включаючи інтерактивні дані (www.interactivedata.com).

Жодне з положень цих УМОВ не може тлумачитися як відступлення, передача, продаж, концесія, ліцензія, позика, лізинг або дозвіл на комерційну експлуатацію, що безпосередньо чи опосередковано надане SOUFFLET AGRICULTURE Користувачу у зв'язку з Додатком та/або Послугами.

 

Стаття 9. Обов'язки Користувача

 

Користувач суворо зобов'язується:

- постійно або тимчасово уникати відтворення Додатка, повністю або частково, будь-яким способом або в будь-якій формі;

- не використовувати будь-яке програмне забезпечення та не реалізовувати будь-які процеси, які намагаються скопіювати Контент без попередньої письмової згоди SOUFFLET AGRICULTURE;

- не адаптувати, не змінювати, не перекладати, не розшифровувати, не налаштовувати, не компілювати, не декомпілювати, не збирати, не розбирати, не перекодувати, не застосовувати зворотної розробки, повністю або частково, Додатку, Послуг та/або Контенту;

- не експортувати Додаток та не об'єднувати весь Додаток або його частину з іншими програмами;
- не робити коротких цитат, аналізів чи відтворень, призначених для оглядів у пресі або будь-яких інших цілей, що підпадають під обмеження та умови, прямо визначені законом, та пов'язані, зокрема, з обов'язком вказувати ім'я відповідного автора та редакційного джерела;

- однозначно відмовитися від будь-якого права на використання програмного забезпечення або систем, здатних порушити правильне функціонування Додатку, а також не вживати будь-яких дій, здатних спричинити непропорційне навантаження на інфраструктуру SOUFFLET AGRICULTURE;
- не вивантажувати та повторно не використовувати, у тому числі в особистих цілях, без попередньої письмової згоди SOUFFLET AGRICULTURE, будь-яку істотну або неістотну частину вмісту баз даних та архівів, складених Додатком;

- не завантажувати системи, здатні пошкодити весь або частину Додатку та/або його Контенту або такі, що можуть порушити ці УМОВИ;

- інформувати SOUFFLET AGRICULTURE про будь-яке пошкодження та, зокрема, будь-яке незаконне або позадоговірне використання Додатка та/або його Контенту, незалежно від способу передачі; і

- не продавати, не здавати в оренду, субліцензію або не розповсюджувати Додаток та/або Контент третім особам будь-яким іншим способом.

 

Стаття 10. Захист персональних даних

 

Будь-які особисті дані, зібрані в контексті використання Додатка, обробляються та зберігаються відповідно до закону Франції № 78-017 від 6 січня 1978 року «Про інформаційні технології, файли даних та особисті свободи» з відповідними змінами.

Відмова від надання певних особистих даних може позбавити Користувача доступу до певних Послуг.

Одержувачами персональних даних є виключно контролер даних веб-сайту та уповноважені особи в Відділах Маркетингу та Збуту різних ділових підрозділів групи Soufflet. Особисті дані не розголошуються, не передаються та не розкриваються третім особам.

Будь-які зібрані персональні дані обробляються лише за згодою Користувача. Для SOUFFLET AGRICULTURE принципово важливим є максимально відповідати очікуванням споживачів та поточних клієнтів, що є необхідною передумовою для постійного функціонування бізнесу SOUFFLET AGRICULTURE.

Дані зберігаються лише на період, необхідний для досягнення цілей, для яких вони збираються, і цей період відповідає застосовним законодавчим періодам.

У випадках, які стосуються будь-якого повідомлення персональних даних та відповідно до Постанови (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року, Користувач має право доступу, виправлення, обмеження обробки, зобов’язати видалити персональні дані та право на портативність персональних даних. Ці права можуть бути реалізовані шляхом звернення до SOUFFLET AGRICULTURE за адресою: Quai du Général Sarrail, 10400 Nogent-sur-Seine. Користувач також має право подати позов до НКПЛ (Франція).

Адреса електронної пошти Працівника з питань захисту інформації Групи Суффле: cil@soufflet.com 


Стаття 11. Доступність Додатку

 

SOUFFLET AGRICULTURE зобов'язується вживати всіх зусиль, щоб забезпечити доступ до та консультацій щодо використання Послуг, пропонованих Додатком. Додаток має бути доступним 24 години на добу, сім днів на тиждень, за винятком випадків форс-мажорних обставин або подій, що не підлягають об'єктивному контролю з боку SOUFFLET AGRICULTURE, будь-яких несправностей та технічного обслуговування, які можуть знадобитися для забезпечення належного функціонування Додатка. Технічне обслуговування може бути проведене без попереднього інформування про це Користувачів.

SOUFFLET AGRICULTURE пов'язане зобов'язанням щодо засобів, пов'язаних із доступністю, роботою та/або наявністю додатків та/або Служб. SOUFFLET AGRICULTURE залишає за собою право переривати, призупиняти або обмежувати доступ до всього або частини Додатку та/або Послуг, зокрема, з урахуванням будь-яких технічних чи юридичних обмежень.

 

Пункт 12. Гіперпосилання

 

Додаток може містити гіперпосилання на сторонні веб-сайти, які не підпадають під дію цих УМОВ.

SOUFFLET AGRICULTURE не контролює вмісту, наданого будь-якими такими сторонніми веб-сайтами, на які можуть бути надані посилання. Такі веб-сайти управляються компаніями, які не відносяться до SOUFFLET AGRICULTURE.

SOUFFLET AGRICULTURE за жодних обставин не несе відповідальності за зміст, рекламу, продукти, послуги або будь-яку іншу інформацію або дані, доступні на таких веб-сайтах або з них. Відповідно, Користувач визнає, що він несе повну відповідальність за відвідування та використання таких веб-сайтів. SOUFFLET AGRICULTURE не несе відповідальності за будь-яку доведену або завдану шкоду чи збиток, що виникли внаслідок будь-якого використання або посилання на вміст, товари чи послуги, пропоновані такими веб-сайтами.

 

Стаття 13. Гарантії та відповідальність

 

Інформація, що розповсюджується через Додаток, надається виключно з інформаційною метою та на індикативній основі. SOUFFLET AGRICULTURE докладатиме найбільших зусиль, щоб гарантувати, що Додаток та Послуги є актуальні, та поширювати надійну, законну та актуальну інформацію.

Однак, SOUFFLET AGRICULTURE не надає жодних гарантій стосовно цілісності, точності, повноти, актуальності або будь-якої іншої характеристики будь-якої інформації, розповсюдженої через Додаток.

Користувач несе повну відповідальність за належне та розсудливе використання Послуг, доступних у Додатку. SOUFFLET AGRICULTURE не несе відповідальності за будь-які прямі та/або непрямі матеріальні або нематеріальні наслідки будь-якої консультації, використання та/або інтерпретації Користувачем будь-якої інформації та/або порад, що містяться в Додатку.

 

Користувач отримує доступ до Додатку і використовує його на власний ризик.

Додаток надається у статусі "як є" та "як доступний", без будь-яких гарантій. Кожен Користувач зобов'язаний приймати всі необхідні заходи для захисту своїх власних даних та/або програмного забезпечення, що зберігаються у власному ІТ та телефонному устаткуванні.

Користувач підтверджує, що він усвідомлює та приймає характеристики та ліміти Інтернету, зокрема функціональні та/або експлуатаційні  характеристики Інтернету, проблеми, пов'язані з підключенням та/або доступом до Інтернету та/або веб-сайтів, проблеми, пов'язані з доступністю та завантаженістю мережі, з мережевими збоями та перенавантаженнями, проблеми, пов'язані з часом транзиту, доступом до інформації, розміщеної в Інтернеті, часом відгуку для відображення, консультування, опитування або іншої передачі даних, ризик порушення, відсутність захисту деяких даних від потенційної крадіжки або злому, ризик зараження вірусами, що існують в таких мережах тощо, щодо яких SOUFFLET AGRICULTURE не несе відповідальності.

 

SOUFFLET AGRICULTURE не несе відповідальності:

- за будь-який дефект, втрату, затримку або помилку при передачі даних, яка знаходиться поза контролем компанії;

- за відправлення повідомлень та/або даних на неправильну, неточну або неповну адресу;

- якщо дані не доходять до компанії з будь-якої причини або якщо отримані компанією дані є нечіткими чи неможливими для обробки;

- якщо Користувач не може отримати доступу або використовувати Сайт, Додаток та/або Послуги з будь-якої причини;

- якщо з'єднання має бути припинено з будь-якої причини

Крім того, SOUFFLET AGRICULTURE не несе відповідальності у разі неправильного використання відповідного пристрою та/або будь-якого інциденту, пов'язаного з використанням відповідного пристрою під час використання Додатка. SOUFFLET AGRICULTURE за жодних обставин не несе відповідальності за будь-який збиток будь-якого характеру, заподіяний Користувачам, їх пристроям, їх апаратному і телефонному устаткуванню, а також будь-яким даним, що зберігаються на них, або за будь-які наслідки, що впливають на їх особисту, професійну або комерційну діяльність.


Стаття 14. Зміни до УМОВ

 

УМОВИ діють в редакції на дату, на яку Користувач підключається до та використовує Додаток.

SOUFFLET AGRICULTURE залишає за собою право в будь-який час змінити будь-які умови чи будь-які положення УМОВ, не надаючи Користувачам будь-яких попередніх повідомлень або надання будь-якої інформації, з тим щоб адаптувати УМОВИ до змін, внесених до Послуг, технічних змін або змін до закону чи прецедентного права, або у випадку, коли додаються нові послуги.

Будь-які поправки, внесені SOUFFLET AGRICULTURE до УМОВ, повинні бути доведені до Користувачів шляхом їх он-лайн публікації. Такі зміни вважаються прийнятими без жодних застережень будь-яким Користувачем, який має доступ до Додатка після того, як зміни будуть опубліковані в Інтернеті. SOUFFLET AGRICULTURE пропонує всім користувачам ознайомлюватися з цими УМОВАМИ на регулярній основі.

Будь-яка нова Послуга, що включає в себе нові технології або характеристики, що підвищує якість існуючих Послуг, також регулюється цими УМОВАМИ за відсутності будь-яких очевидно суперечливих положень.


Стаття 15. Контактна інформація

 

Будь-яке питання, пов'язане з Додатком та/ або Послугами, повинно бути надіслане листом на адресу: SOUFFLET AGRICULTURE, Service Marketing - BP 12 - 10400 NOGENT-SUR-SEINE.

Стаття 16. Застосовне законодавство

 

Ці УМОВИ регулюються законодавством Франції.

Будь-які суперечки або розбіжності стосовно виконання або тлумачення цих УМОВ, які Сторони не врегульовують дружнім способом, передаються на розгляд компетентних судів, розташованим в межах географічної юрисдикції апеляційного суду м. Труа.