Статутна інформація

SOUFFLET AGRICULTURE (СУФФЛЕ АГРИКЮЛЬТЮР)

Французьке société par actions simplifiée (акціонерне товариство спрощеного типу) зі статутним капіталом в розмірі 3 126 000,00 євро.

10400, Набережна Дю Женераль Саррай, НОЖАН СЮР СЕН

Реєстраційний номер 706 980 182 в Торговому реєстрі  ТРУА

Телефон: 03 25 39 41 11

E-mail: agriculture.marketing@soufflet.com

Номер платника ПДВ ЄС: FR 56 706 980 182

 

 

Менеджер Публікацій: Дідьє ТЬЄРРІ

 

Контакт:         СУФФЛЕ АГРИКЮЛЬТЮР

відділ Сервісного Маркетингу

03 25 39 41 11

agriculture.marketing@soufflet.com

 

 

Контракт:


Отримуючи доступ до цього веб-сайту, Ви погоджуєтесь дотримуватися умов цього договору. SOUFFLET AGRICULTURE намагається забезпечити, наскільки це можливо, точність та актуальність вмісту, розміщеного на цьому веб-сайті, і залишає за собою право змінювати, повністю або частково вилучати контент веб-сайту, без попереднього повідомлення. SOUFFLET AGRICULTURE вживає всіх заходів для надання користувачам доступної та підтвердженої інформації та/або інструментів, але не несе відповідальності за будь-які помилки або недоступність будь-якої інформації та/або присутності будь-якого вірусу на своєму веб-сайті.

 

Захист персональних даних

 

Персональні дані, зібрані на веб-сайті, використовуються для цілей комунікації з клієнтами та споживачами, комерційної діяльності та покращення обслуговування клієнтів у контексті використання послуг та продуктів, пропонованих веб-сайтом. Деякі навігаційні дані можуть бути зібрані для підвищення ефективності веб-сайту. Одержувачами персональних даних можуть бути виключно контролер даних веб-сайту та уповноважені особи Відділів Маркетингу та Збуту різних підрозділів групи Soufflet. Дані не повідомляються, не передаються та не розкриваються третім особам.

Будь-які зібрані персональні дані обробляються лише за згодою відповідної особи та/або з урахуванням законних інтересів компанії. Для компанії має принципове значення максимальне задоволення очікувань споживачів та її поточних клієнтів, що є необхідною передумовою для безперервної роботи її бізнесу.

Дані зберігаються лише на період, необхідний для досягнення цілей, для яких вони збираються, і цей період відповідає застосовним законодавчим періодам.

У випадках, які стосуються персональних даних та відповідно до Постанови (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року, Ви маєте право доступу, виправлення, обмеження обробки, зобов’язати видалити персональні дані та право на портативність персональних даних. Ці права можуть бути реалізовані шляхом звернення до SOUFFLET AGRICULTURE за адресою: Quai du Général Sarrail, 10400 Nogent-sur-Seine. Ви також маєте право подати скаргу до НКПЛ (Франція).

Адреса електронної пошти  Працівника з питань захисту інформації Групи Суффле: cil@soufflet.com.Інтелектуальна власність

 

Веб-сайт та всі його компоненти регулюються відповідним законодавством про інтелектуальну власність (стосовно авторських прав, товарних знаків, дизайну та моделей) та захищаються ним. Сайт і всі його компоненти (архітектура, графіка, текст, фотографії, ілюстрації, програмне забезпечення, зображення, анімовані кліпи, звукові файли тощо) є власністю SOUFFLET AGRICULTURE або третіх осіб, які вповноважили SOUFFLET AGRICULTURE використовувати та/або експлуатувати такі компоненти. Усі права на відтворення, представлення та адаптацію захищені, в тому числі щодо завантажуваних документів, зображень та фотографій. Відповідно до Французького Кодексу Інтелектуальної Власності, будь-яке відтворення, представлення або адаптація всього або частини Веб-сайту чи його компонентів будь-якими засобами, на будь-якому носії та для будь-яких цілей, які не передбачено заздалегідь прямо в письмовому вигляді SOUFFLET AGRICULTURE, є незаконним і становить порушення, яке підпадає під відповідну кримінальну відповідальність. Особисті дані за жодних обставин не можуть бути передані третім особам у рекламних цілях без попередньої згоди.